โครงการพิธีรับหมวกและเสื้อแก่นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา2563

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาผู้ปกครอง ร่วมแสดงความยินดี ในพิธีรับหมวกและเสื้อแก่นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา2563
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 56 พรรษา
ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป
Top