การให้บริการห้องปฏิบัติการพยาบาล

เวลาทำการ

            วันจันทร์ – วันศุกร์                                              : เวลา 08.30 -16.30 น.
                                                                                     : พักกลางวัน 12.00 น.-13.00 น.
             วันเสาร์ –  วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์     : ปิดทำการ
                 (ยกเว้น แจ้งขอใช้บริการเป็นครั้งคราว พิจารณาตามความจำเป็น)
ติดต่อสอบถาม


            นางสาวปนัดดา ชัยปัญญา เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการพยาบาล
            ห้อง 5302 ห้องพักเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการพยาบาล  หรือห้องธุรการชั้น 4
            โทรศัพท์ 043 – 556066 , 080-4904896            

            โทรสาร 043 – 556066 หมายเลขภายใน 1002
             E- mail: panaddachaipanya@gmail.com